Blogg

Bygghysterin på Öland

Det är så sorgligt med bygghysterin på Öland. Har någon tänkt på var alla ska jobba? Vägarna räcker inte för alla transporter. Trafiken blir trögare och tätare sommartid än i Stockholm. Skolorna spricker inifrån av för många barn. Vattnet räcker inte till Östra sidan. Och hur är det med fritidsgårdar? Finns det några? Och vindkraftverken som kommunen vill bygga på Världsarvet. Nu blev det ju andra intressenter där också men kommunen var först. Listan kan bli lång. Pågår det någon planering av något annat än villor? Är det någon som funderar över konsekvenserna för Öland som är en plats med en begränsad yta? Eller får bli som det vill?

Man kan ju inte bara expandera och exploatera ihjäl Öland man måste först se till att alla får plats. Nu fortsätter man glatt och hämningslöst att bygga sönder Öland. Område efter område liknar nu några av de fulare förorterna till Stockholm. Varför inte säger någon? Därför att den typen av hus som är fula i Stockholm blir inte bättre för att de ligger på Öland. Jag passerade några radhus på östra Öland i höstas och fick ett klick av illamående när jag plötsligt kände mig som hemma men jag var ju på Öland och inte i en förort till Stockholm. Det är beklämmande.

Det finns en sammanslutning som heter Steg 3. Där undrar man om det är så Citat ”att vi på samhällsnivå har vi blivit totalt fartblinda?

 Vi anser oss inte ha möjlighet att ta hänsyn till några risker i den snabba utvecklingens namn. Varken klimatproblemens effekter, kemikaliers påverkan eller strålningens konsekvenser har vi tid att undersöka ordentligt innan vi öser på i fullt tempo.

Och hinner vi utvärdera dem i tid nån gång ibland så har vi ändå inte råd att ta med det i den ekonomiska kalkylen. För då riskerar teknikutvecklingen att saktas ner.

Men vad är det egentligen som är så farligt med en lite långsammare utvecklingstakt? Och vad är förresten slutmålet med utvecklingsjakten? Vad är det vi så desperat måste uppnå och när måste vi ha uppnått det?

Vad är Steg 3? Jo, Steg 3 är ett informellt nätverk som samlar alla som tycker att det är dags för en stor förändring i samhället. Ju fler vi blir som ställer oss bakom, ju större chans att det äntligen börjar hända nåt.”

Några kända namn är medlemmar i Steg 3. Lämnar en länk så kan du som vill själv läsa mera. http://www.steg3.se/detrestegen

Själv bor jag i Strandskogen på Öland en plats som snart inte finns mer. Den är död tillsammans med många hundra ekar, ekoxar, fridlysta fladdermöss, ovanliga och spännande fåglar, hänsynslöst bortröjda idegranar och mycket mycket mera. Gårdar som riskerar att få lägga ner, den fina ridskolan rikserar samma öde. Ja sen är det väl inte så mycket kvar att bekymra sig över. Jo, bilskroten den kommer väl att bli söndeklagad och tvingas flytta. Men visst är det ett fantastiskt planarbete med dessa sparade stråk här och var där man räknar med att de vilda djuren (de som vågar stanna kvar på kalhyggena) ska kunna förflytta sig. Varifrån och vart har man ingen aning om. Inte djuren heller mendet gör inget för man kan väl sätta upp skyltar så får djuren veta var de kan gå.

Det var dagens funderingar från en bekymrad Kerstin Geijer Stiby

PS Varför bygger man inte i Tveta? Där finns byggklara tomter och kommunalt vatten och avlopp.DS